Trang chủ‎ > ‎Tin môi trường‎ > ‎

Kinh nghiệm xử lý nước thải phân tán tại Việt Nam

    Nhằm giải quyết các vấn đề khẩn cấp phát sinh từ nước thải chưa được xử lý đối với cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam theo hướng bền vững, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) đã phối hợp với Tổng Cục Môi trường-Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo về chủ đề “Xử lý nước thải phân tán tại Việt Nam", đã thu hút đông đảo chuyên gia và các nhà quản lý của Việt Nam, Lào, Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Tổ chức Định cư Con người (UN-Habitat) và Ủy ban Kinh tế Xã hội Châu Á –Thái Bình Dương (ESCAP) của Liên hợp quốc tham gia.

    Tại Hội thảo, các đại biểu được phổ biến về chính sách khuyến khích sử dụng hệ thống xử lý nước thải phân tán cấp khu vực; cơ hội thị trường cho các hệ thống và dịch vụ vệ sinh ở Đông Nam Á… đồng thời được giới thiệu những Quy định mới nhất về quản lý nước thải ở Việt Nam; các chính sách quốc gia hiện hành và cơ hội cho các dịch vụ xử lý nước thải phân tán; những kinh nghiệm, mô hình xử lý nước thải phi tập trung tại một số địa phương của Việt Nam.

xu-ly-nuoc-thai
 
 
    Ông Avi Sarkar (đại diện UN-Habitat) và bà Aida Karazhanova (đại diện ESCAP) đều thống nhất cho rằng: Đây là vấn đề khó khăn phức tạp về kỹ thuật, kinh tế, đặc biệt là vấn đề quản lý. Vì vậy, những sáng kiến của Việt Nam nêu ra tại Hội thảo này không chỉ góp phần tích cực cho xây dựng chiến lược quốc gia, mà còn giúp cho tổ chức Định cư Con người và Ủy ban Kinh tế Xã hội Châu Á –Thái Bình dương của Liên hợp quốc có những kinh nghiệm để chia sẻ cho khu vực. 
 
    Nhất là những kinh nghiệm trong xử lý vướng mắc về kỹ thuật, cũng như việc tháo gỡ những khó khăn về chính sách, kinh nghiệm xây dựng kế hoạch hành động và hợp tác trong tương lai về xử lý nước thải phân tán.
Comments