Trang chủ‎ > ‎Tin môi trường‎ > ‎

Nhiều trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Theo thống kê của tỉnh Thái Nguyên, hiện toàn tỉnh có hơn 670 trang trại, gia trại chăn nuôi quy mô lớn; trong đó, có gần 300 trang trại, gia trại chăn nuôi lợn, gần 50 trang trại chăn nuôi gà, còn lại là các trang trại chăn nuôi trâu, bò, ngựa, dê... Số trang trại chăn nuôi quy mô lớn tập trung chủ yếu ở các huyện: Đại Từ, Phổ Yên, Phú Lương, Phú Bình và thị xã Sông Công. 

Các trang trại chăn nuôi đã góp phần tích cực vào việc phát triển chăn nuôi theo phương thức sản xuất hàng hóa, giúp nhiều hộ nông dân vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, do phần lớn các trang trại, gia trại nằm xen kẽ trong các khu dân cư, quỹ đất nhỏ hẹp, không có đủ diện tích để xây dựng các công trình bảo vệ môi trường đảm bảo xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép, không đảm bảo khoảng cách vệ sinh đến khu dân cư đã gây ô nhiễm môi trường trầm trọng ở một số vùng chăn nuôi tập trung, nhất là tình trạng ô nhiễm môi trường nước và môi trường không khí.
trang-trai-chan-nuoi

Qua rà soát sơ bộ, tình trạng các trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường nổi cộm nhất là ở khu vực các xã: Phúc Thuận, Minh Đức, Thành Công (thuộc huyện Phổ Yên). Tại khu vực này có tới 22 trang trại chăn nuôi, trong đó có 16 trang trại chăn nuôi lợn. Riêng xóm Đèo Nứa (xã Phúc Thuận) có tới 5 trang trại chăn nuôi đang hoạt động, được xây dựng liền kề nhau. Kết quả kiểm tra cho thấy, nước thải chăn nuôi của các trang trại tại đây chủ yếu được xử lý qua bể Biogas, sau đó thải ra ao chứa không có lót đáy chống thấm, nước thải trong các ao chứa đều có màu đen và bốc mùi hôi thối. Khi các ao chứa đầy, nước thải tràn theo mương dẫn ra suối Ngòi Mà và chảy ra sông Công. Theo kết quả kiểm tra của Trung tâm quan trắc và công nghệ môi trường tỉnh tại suối Ngòi Mà khi chảy qua khu vực Đèo Nứa, các chỉ tiêu ô nhiễm hữu cơ, vi sinh sau khi tiếp nhận nguồn thải có kết quả gia tăng rất nhiều, các chỉ tiêu về Amoni, Coliform đều vượt gấp nhiều lần cho phép... Còn tại 4 trang trại chăn nuôi thuộc địa bàn xã Thịnh Đức và Tân Cương (thành phố Thái Nguyên) cũng đã nhiều lần cử tri địa phương phản ánh tình trạng các trang trại này gây ô nhiễm môi trường. Kiểm tra thực tế cho thấy, các trang trại này có hàm lượng các chất gây ô nhiễm thải ra môi trường vượt tiêu chuẩn cho phép hàng chục lần, gây ô nhiễm nghiêm trọng cho nguồn nước sông Công...

Theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên, tình trạng các trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng do công nghệ xử lý Biogas mà các trang trại đang áp dụng không xử lý triệt để ô nhiễm, nhiều trang trại trốn tránh việc đầu tư đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường vì mục tiêu lợi nhuận. Ngoài ra, ở nhiều địa phương chưa có quy hoạch vùng chăn nuôi đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường, quy hoạch phát triển chăn nuôi hầu như chỉ quan tâm đến chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế mà chưa có giải pháp bảo vệ môi trường cụ thể, các chế tài xử phạt cũng chưa đủ mạnh để răn đe các hành vi gây ô nhiễm môi trường từ các trang trại...

Để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường của các trang trại chăn nuôi, tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn đến năm 2020; tiến hành xử phạt một số trang trại gây ô nhiễm trầm trọng, không có báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) được phê duyệt, xả thải vượt tiêu chuẩn cho phép ra môi trường, không hoàn thành kế hoạch xử lý triệt để ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp với ngành Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra các trang trại có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường, xây dựng quy định bảo vệ môi trường trong chăn nuôi; đồng thời, thí điểm thực hiện mô hình ứng dụng xử lý chất thải chăn nuôi sau Biogas bằng công nghệ Saibon (Nhật Bản), góp phần xử lý ô nhiễm môi trường triệt để tại các trang trại chăn nuôi trên địa bàn hiện nay.