Tin mới‎ > ‎

Tuyên Quang: Lập Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh năm 2017

đăng 01:31, 26 thg 8, 2017 bởi Trần Ngọc Toàn   [ đã cập nhật 01:31, 26 thg 8, 2017 ]
    UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương thực hiện nhiệm vụ lập Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh năm 2017 với Chuyên đề “Môi trường các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Cụ thể, Chi cục BVMT thuộc Sở TN&MT sẽ thực hiện lập Báo cáo với tổng mức đầu tư 144.000.000 đồng, thời gian thực hiện năm 2017. 

moi-truong-tinh-Tuyen-Quang

    Báo cáo sẽ cung cấp những thông tin tổng hợp về điều kiện tự nhiên, điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm vừa qua. Đồng thời, xác định thực trạng chất lượng môi trường nước, không khí, đất và các nguồn thải (nước thải, khí thải) của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017; công tác quản lý môi trường, những tồn tại và thách thức trong công tác bảo vệ môi trường đối với khu, cụm công nghiệp, là cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý, phòng ngừa, kiểm soát.

     Các nội dung trong Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh bao gồm: Rà soát, thu thập thông tin, đánh giá tổng quan về công tác BVMT trên địa bàn tỉnh trong năm qua; sức ép về BVMTtại các khu, cụm công nghiệp đến môi trường; thực trạng công tác quản lý môi trường tại các khu, cụm công nghiệp; Dự báo và đề xuất giải pháp trong công tác quản lý và BVMT tại các khu, cụm công nghiệp…