Xây dựng Ứng phó sự cố hóa chất tại Hải Phòng

    Để phòng ngừa, ứng phó có hiệu quả sự cố hóa chất độc hại trên phạm vi cả nước, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyền truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cộng đồng trong phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, đặc biệt là việc quản lý an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất.

kho-su-co-chat
Kho hóa chất

    Trong đó, Hải Phòng là một tỉnh có khu công nghiệp, hải cảng lớn và có nhiều doanh nghiệp công ty đóng tại địa bàn. Vừa qua Công ty CP Thuốc bảo vệ thực vật Xizen kết hợp với Môi trường Việt Bắc xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất. Xizen với tổng diện tích mặt bằng hơn 2700 m2 bao gồm dây truyền sản xuất và kho bãi. Theo thông tư 20/2013 của Bộ Công thương thì tại thời điểm Môi trường Việt Bắc khảo sát lượng hóa chất tại Công ty CP Thuốc Bảo vệ thực vật Xizen ngưỡng quy định tại Phụ lục IV của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP, vì vậy phải lập kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất cho Công ty.

bao-ve-ung-pho-su-co-hoa-chat
Họp bàn ứng phó sự cố hóa chất

    Xây dựng kế hoạch kiểm soát ngăn ngừa và khắc phục sự cố hóa chất là hết sức cần thiết nhằm có thể chủ động trong mọi tình huống sự cố. Nhận thức được rằng một sự cố hóa chất có thể gây ra tác động xấu đến môi trường sống và sự an toàn, sức khỏe của cộng đồng. Nhà máy đã xây dựng phương án phòng ngừa và khắc phục các sự cố rò rỉ hóa chất.

    Ngày 18/10/2014, Chúng tôi đã Xây dựng và bảo vệ thành công Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Sở tài nguyên môi trường Hải phòng và các ban ngành địa phương liên quan.