Xử lý chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại (CTNH) từ kho lưu giữ tạm thời sẽ được đưa qua xưởng phân loại để phân loại và xử lý sơ bộ: phơi, đóng bánh, tách cặn...Các loại CTNH cần được xử lý gồm có: CTNH dạng rắn, CTNH dạng lỏng, dung môi thải, nhớt thải, nhựa thải, bao bì, thùng phuy dính CTNH, các vật liệu, sản phẩm thải, tro, bùn, xỉ than, cặn kim loại…

-         Các loại chất thải rắn, chất thải lỏng và tro, bùn, xỉ than, cặn kim loại… được đưa vào lò đốt đa cấp. Quá trình đốt sẽ phát sinh nước thải, khí thải và tro. Nước thải được đưa vào HTXL nước thải, tro được ổn định, hóa rắn qua hai hệ thống nung gạch block và hệ thống bê tông hóa.

-         Dung môi thải được đưa vào hệ thống xử lý, thu hồi dung môi. Bùn thải sau quá trình xử lý được mang đi đốt trong lò đốt đa cấp.

-         Bao bì, thùng phuy thải được đưa vào hệ thống tẩy rửa bao bì. Sau quá trình tẩy rửa, dung dịch tẩy rửa gốc nước được xử lý tại HTXL nước thải và dung dịch tẩy rửa gốc dung môi được đưa vào hệ thống xử lý, thu hồi dung môi.

-         Nhớt thải được xử lý bởi hệ thống tái sinh nhớt thải.

khu-vuc-chat-thai-nguy-hai

-         Nhựa thải được đưa vào hệ thống tái sinh nhựa. Nước thải phát sinh được đưa vào trạm xử lý nước thải.

-         Các loại vật liệu, sản phẩm thải khác được cắt nhỏ tại hệ thống cắt nghiền trước khi xử lý tùy theo chủng loại. Bụi phát sinh trong quá trình cắt nghiền được quạt hút thu vào túi lọc để xử lý.

-         Bùn sau quá trình xử lý nước thải được phơi khô, đóng gói và đốt ở lò đốt đa cấp.

Trong quá trình xử lý chất thải nguy hại có thể phát sinh những tác động đối với môi trường và con người:

-         Rò rỉ, rơi vãi chất thải nguy hại

-         Bụi và khí thải (CO2, SO2, NOx, hơi dầu, hơi dung môi, mùi hôi…)

-         Tro, bùn

-         Cặn bẩn, giẻ lau dính chất thải nguy hại

-         Nước thải

-         Nhiệt dư

-         Các rủi ro, sự cố như: cháy nổ, sự cố trong quá trình vận hành…

Theo đó, chất thải nguy hại sẽ được đốt trong lò:


lo-dot-rac

            1. Máy nạp rác                                     7. Tháp đệm hấp thụ

            2. Buồng đốt sơ cấp                           8. Quạt hút

            3. Buồng đốt thứ cấp                          9. Ống khói

            4. Buồng đốt bổ sung                       10. Bể xút tuần hoàn

            5. Buồng Xiclon-Xúc tác                   11. Bộ điều khiển tự động

            6. Bộ giải nhiệt                                    B1, B2: Đầu đốt nhiên liệu

Thuyết minh quy trình công nghệ lò đốt rác

-         Chất thải sau khi được phân loại để đốt sẽ được đưa vào máy nạp rác (1). Máy nạp rác có nhiệm vụ cấp rác đã đóng bao vào lò theo khối lượng và chu kỳ từng mẻ.

-         Buồng đốt sơ cấp (2) tiếp nhận rác từ máy nạp rác và tiến hành quá trình nhiệt phân. Buồng đốt được gia nhiệt bằng hai mỏ đốt dầu DO (B1, B2) nhằm bổ sung và duy trì nhiệt độ nhiệt phân của rác trong buồng đốt sơ cấp ³ 700 0C.

-         Khí nhiệt phân từ buồng đốt sơ cấp chuyển lên buồng đốt thứ cấp (3), tại đây chúng được đốt cháy hoàn toàn nhờ lượng ôxy trong không khí cấp và nhiệt độ cao. Nhiệt độ của buồng đốt thứ cấp được duy trì trong khoảng 1.100 - 1.3000C bởi mỏ đốt nhiên liệu dầu DO.

-         Khí thải sau khi ra khỏi buồng đốt thứ cấp được đốt cháy tiếp một thời gian ở nhiệt độ cao trong buồng đốt bổ sung (4) nhằm đốt cháy triệt để thành phần khí và chất hữu cơ còn sót lại, tăng thời gian lưu khí ở nhiệt độ cao. Buồng đốt bổ sung còn có tác dụng lắng tách theo nguyên lý trọng lực và quán tính đối với các hạt bụi trong dòng khí thải nhờ cấu tạo đặc biệt của thiết bị.

-         Khí thải sau khi ra khỏi buồng đốt bổ sung sẽ được xử lý tại bộ Xúc tác-Xiclon (5).

-         Khí thải sau khi được xử lý và lắng bụi sơ bộ trong bộ Xúc tác-Xiclon và làm nguội trong bộ giải nhiệt (6) sẽ được đưa tiếp sang tháp hấp thụ (7). Các khí thải (SO2, HF, HCl …) sẽ bị dung dịch [như NaOH, Na2CO3 hay Ca(OH)2] hấp thụ, đồng thời làm lắng phần bụi có kích thước nhỏ còn lại. Bộ tách giọt nước trong tháp hấp thụ sẽ thu hồi lại các giọt nước nhỏ bị dòng khí chuyển động kéo theo.

-         Khí sạch sau khi ra khỏi tháp hấp thụ sẽ được quạt hút (8) đưa vào ống khói thải (9) để phát tán ra ngoài môi trường.

-         Nước thải ra từ tháp hấp thụ được đưa qua bể chứa dung dịch tuần hoàn (10) để tách cặn, bổ sung hóa chất và làm nguội trước khi được tái tuần hoàn sử dụng lại trong tháp hấp thụ. Theo định kỳ, cặn xả ra từ bể chứa dung dịch tuần hoàn được đem đi xử lý tiếp hay đốt cùng với chất thải rắn trong lò.


Tin liên quan:

                            Quy trình thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại


                            Xử lý rác thải nguy hại - Bình Phước


                            Lập sổ chủ nguồn chất thải nguy hại


                            Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại


                            Lò đốt rác thải y tế