Xử lý rác thải nguy hại - Bình Phước

Bình Phước hiện nay là một trong 10 tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, với mức GDP bình quân 5 năm (2005-2010) là 13,2%. Cùng với sự phát triển kinh tế là sự hình thành và phát triển của nhiều khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh dẫn đến lượng phát sinh chất thải ngày càng gia tăng, đặc biệt là chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại. Lượng chất thải này nếu không xử lý sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của cộng đồng.

Hiện nay, việc quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do chưa có quy hoạch về bãi chôn lấp chất thải nguy hại, trên địa bàn tỉnh hiện tại chưa có đơn vị xử lý chất thải nguy hại nên các chủ nguồn thải trên địa bàn tỉnh phải hợp đồng với các đơn vị ở xa để xử lý, do đó việc xử lý rất tốn kém và gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý.

chat-thai-nguy-hai

Với tình hình như trên, việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Bình Phước là quan trọng và cần thiết.

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ mới Hà Nội là một trong những đơn vị hiện đang tư vấn xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho khu vực 2 của tỉnh Bình Phước bao gồm: thị xã Đồng Xoài, huyện Bù Đăng, huyện Phước Long và huyện Đồng Phú. Nhà máy xử lý rác sinh hoạt với công suất 100 tấn/ngày đã đi vào hoạt động cuối năm 2009. Hiện nay, nhà máy xử lý rác sinh hoạt đang xử lý bãi rác sinh hoạt còn tồn đọng của tỉnh Bình Phước, dự kiến đến cuối năm 2011 sẽ xử lý xong. Ngoài ra công ty còn là đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và lưu trữ tạm thời chất thải nguy hại trong phạm vi tỉnh Bình Phước với công suất khoảng 15 tấn/ngày.

van-chuyen-chat-thai-nguy-hai

Để đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Môi trường Bình Phước quyết định đầu tư Dự án “Khu xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại tại Nhà máy xử lý rác Đồng Xoài” với công suất 18.000 tấn/năm. Khu xử lý được xây dựng với diện tích 4,2 ha trong khuôn viên khu đất 10 ha của Nhà máy xử lý rác Đồng Xoài tại Ấp 1, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Đây là dự án phát triển từ dự án Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt Đồng Xoài với 100% vốn đầu tư trong nước từ nguồn vốn cổ đông tham gia và vay từ nguồn vốn ưu đãi bảo vệ môi trường. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Môi trường Bình Phước là đơn vị phê duyệt Dự án đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã có chủ trương đầu tư cho dự án theo văn bản số 1084/UBND-SX ngày 22/04/2011.

Tuân thủ Luật bảo vệ môi trường và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về công tác bảo vệ môi trường, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ mới Hà Nội tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án với sự tư vấn của Công ty Cổ phần Giải pháp Môi trường Sài Gòn. Nội dung của báo cáo được thực hiện theo nội dung hướng dẫn của thông tư 05/2008/TT-BTNMT về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và lập bản cam kết bảo vệ môi trường.

Phạm vi báo cáo: lập báo cáo ĐTM cho Khu xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại tại Nhà máy xử lý rác Đồng Xoài, công suất 18.000 tấn/năm. Công tác khai thác nước ngầm phục vụ cho hoạt động của Nhà máy không bao gồm trong nội dung báo cáo này.